top of page

Humanitarna pomoč HDS

HUMANITARNA POMOČ HDS

HUMANITARNA POMOČ

Plave/SV: 05. 05. 2021

Humanitarno pomoč ljudem v stiski in pravilno podajanje razlag za rešitev iz krize tako posameznika kot družbe je potrebno prej analizirati in urediti v pravilen in dolgotrajen projekt. Kot vidimo, probleme ljudi rešujemo kratkoročno oziroma na zelo neustrezen način, tako da ne vemo, ali smo problem rešili ali ljudi in družbo še bolj pahnili v revščino in psihično krizo.

Ljudje so bitja, ki delujejo na samostojnosti, in že poseganje v njihovo življenje lahko povzroči dolgoročne strese in trenja, ki se kasneje kažejo v življenju posameznika. Nismo večni, a spodobi se, da zaradi družbene ureditve in nekaterih dejavnosti, ki nam omogočajo lažje in hitrejše življenje na področju ugodnosti, ne pademo v krizo (dolgove), ki nam jih ponujajo razni promotorji in država. Za dolgovi stoji še državna ureditev, ki s pravno zakonodajo prikrite dolgove, posameznike pahne na rob preživetja ali brezsmiselno življenje in bivanje.

Smo ljudje, ki še nismo rešili načina pravilnega življenja in delovanja, da bi ne imeli nekaterih ljudi za sužnje ter jih zaničevali in si jih podrejali za lastne interese pohlepa (FAŠIZMA).

Postavimo človeka v enakopraven položaj, da se med seboj ne bomo razlikovali in poveličevali v bogove, druge pa imeli za sužnje, na koncu pa vsi kot eden postali prah. Ne pozabimo velikokrat izrečenih  besed: »Človek iz niča si prišel in v nič se povrneš.«

 

Zato naše društvo deluje na področjih humanitarne pomoči, kot so:

 

·    aktivnosti solidarnosti, humanitarnosti in podpore pomoči potrebnim (zbiranje sredstev in donacij         ter razdelitev zbranih sredstev med pomoči potrebne ljudi);

·    aktivnosti prostovoljstva (pomoč ostarelim, invalidom, lokalnemu okolju, predavanja na različnih           področjih, sodelovanje z lokalnim okoljem in širše, skrb za okolje, bio in druga predelava hrane,             iskanje in izpeljava novega smisla življenja itd.);

·    svetovanje, usmerjanje in koordiniranje (svetovanje osebam v stiski in nudenje pomoči);

·    medgeneracijsko sodelovanje (srečevanja, izobraževanja, pomoč, iskanje smisla sobivanja);

·    raziskave, izobraževanja, publiciranje in informiranje (ustanovitev centra za raziskave, ki bo                   pomagal ljudem, jih izobraževal in informiral na področju skupnega dobrega);

·    nudenje prevozov starejšim osebam in invalidom (ureditev centrov, kjer bodo prostovoljci z vozili         na razpolago za prevoze starejšim osebam in invalidom po opravkih, k zdravniku, v trgovino, v               bolnišnico, v lekarno itd.);

·    pomoč starejšim osebam in invalidom na domu (pomoč pri vsakdanjih opravilih, nudenje prevoza,         družabna srečanja);

·    pravno svetovanje osebam v finančni stiski (iskanje pravne poti za izhod iz krize ljudem, ki so zašli       v dolgove, in ponovno postavljanje v normalno življenje);

·    center za smisel življenja (predavanja o možnosti boljšega in bolj humanega načina življenja).

823564.max-1280x1280.jpg
bottom of page